Jakie ryzyka niesie ze sobą obrót NFT?

W piątkowym wydaniu Rzeczpospolitej, pojawił się artykuł Katarzyny Szczudlik „Wydawanie i obrót niezamienialnymi tokenami (NFT) – jakie ryzyka?”

NFT (non-fungible token) – niezamienialne tokeny „są – wartościami cyfrowymi, zapisywanymi za pomocą technologii rozproszonego rejestru (np. w sieci Ethereum), połączonymi z określonymi dobrami (np. dziełami sztuki) i niewymienialnymi (co odróżnia je od kryptowalut)”.

Podmioty, które wystawiają NFT zastanawiają się czy działalność polegająca na generowaniu i obrocie NFT rodzi ryzyka regulacyjne z zakresu świadczenia usług płatniczych, instrumentów finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prawo w tym zakresie jest kilka kroków za innowacyjnymi rozwiązaniami, do jakich należą NFT.

W prawie polskim nie ma wymogu uzyskania licencji przez organizację, która ma zamiar przystąpić do emisji NFT. Oczywiście mowa jest o sytuacji, w której token, który ma zostać wyemitowany, istotnie będzie miał cechy charakterystyczne dla takiego rodzaju tokena – przede wszystkim zaś niewymienialność.

O czym należy pamiętać przy emisji tokenów, które nie mają być traktowane jako środki płatnicze oraz krótka charakterystyka różnych rodzajów tokenów – więcej informacji w wydaniu Rzeczpospolitej: LINK

Wróć do