Event

Jak poruszać się w obszarze na styku prawa pracy i danych osobowych? Konsultacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem.

Praktyka Ochrony Danych Osobowych wraz z Praktyką Prawa Pracy SSW Pragmatic Solutions wzięła udział w konsultacjach regulatora, które maja na celu opracowanie praktycznych wskazówek regulatora dla przedsiębiorców, jak się poruszać w obszarze na styku prawa pracy i danych osobowych.

Tematyka jest o tyle interesująca, że dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorców. SSW Pragmatic Solutions na bazie swoich doświadczeń związanych w wdrożeniem RODO przekazało swoje uwagi, w szczególności w zakresie takich zagadnień jak:

  • rekrutacje „ukryte”;
  • wykorzystywanie portali internetowych w procesie rekrutacji;
  • wykorzystywanie agencji rekrutacyjnych w procesie rekrutacji;
  • wykorzystywanie referencji kandydatów;
  • realizacja obowiązku informacyjnego wobec członków rodziny.

Uwagi i postulaty do przygotowania wskazówek PUODO związane z ochroną danych osobowych w związku z zatrudnieniem można zgłaszać do 17 sierpnia br., a szczegóły konsultacji PUODO dostępne są tu: link.

Wróć do