Jak międzynarodowe prawo inwestycyjne chroni interesy przedsiębiorców? Książka Filipa Balcerzaka „Investor – state arbitration and human rights”

Przedsiębiorcy mogą poszukiwać ochrony swoich interesów nie tylko w prawie krajowym (przed sądami), ale również w prawie międzynarodowym, które gwarantuje, że państwa powinny traktować inwestycje w sposób sprawiedliwy i słuszny. Książka Filipa Balcerzaka „Investor – state arbitration and human rights”.

 

Wróć do