„Installing a Larger Turbine?” – artykuł dra Macieja Krusia i Dawida Treli w magazynie Cleantech

W kwietniu 2014 r. w kwartalniku Cleantech opublikowany został artykuł autorstwa dra Macieja Krusia oraz Dawida Treli dotyczący sytuacji, gdy inwestor decyduje się na zmianę mocy elektrowni wiatrowej. Autorzy rozważają, czy wymaga to zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

Wróć do