Event

Grzegorz Pizoń wystąpi na konferencji „Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i technicznym w obszarze ochrony powietrza”

W dniach 8-9 października w hotelu Westin w Warszawie odbędzie się konferencja: „Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i technicznym w obszarze ochrony powietrza” podczas której swoją prezentację pt. „Najczęstsze błędy formalne i merytoryczne popełniane przez przedsiębiorstwa w związku z rozliczaniem emisji gazów cieplarnianych” wygłosi Grzegorz Pizoń, Counsel w SSW Pragmatic Solutions.

Grzegorz poruszy następujące zagadnienia:

  • procedury formalne związane z rozpoczęciem użytkowania nowej instalacji,
  • wymagane pozwolenia zintegrowane a pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • problemy związane z klasyfikacją instalacji i dopełnieniem formalności z nimi związanymi,
  • wymagania dot. przekazywania raportów z wynikami pomiarów do regulatorów – proces sprawozdawczy (głównie KOBiZE)
  • opłaty środowiskowe wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, przydzielonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych).

LINK  do konferencji

Wróć do