Event

Grzegorz Pizoń prelegentem na szkoleniu na temat rekompensat dla sektorów energochłonnych

Mec. Grzegorz Pizoń będzie jednym z prelegentów podczas szkolenia „Ustawa i rozporządzenie o cenach energii, nowe rozporządzenie taryfowe i rekompensaty dla sektorów energochłonnych”. Szkolenie odbędzie się 9 lipca (Katowice) i 10 lipca (Warszawa).

Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych znajduje się na finalnym etapie rządowego procesu legislacyjnego i najprawdopodobniej niebawem będzie on przedmiotem prac parlamentarnych. Projektowane przepisy mogą pozwolić wybranym przedsiębiorstwom (właściwe PKD przedsiębiorstw) uzyskać oszczędności nawet rzędu kilkudziesięciu zł/MWh. Mimo, że regulacja ma jeszcze status projektu, potencjalni beneficjenci już w tej chwili powinni przygotowywać się do udziału w procedurze wnioskowej, ponieważ czas na zebranie odpowiednich danych oraz  złożenie bardzo skomplikowanego wniosku będzie ograniczony do 2 miesięcy.

Podczas szkolenia nasz ekspert omówi również ważne zmiany, które wprowadziło rozporządzenie taryfowe (energii elektrycznej) z marca br. Wprowadza ono m.in. nową fakultatywną grupę taryfową i zmiany dotyczące jakości dostaw. Zmienia także dotychczasowe przepisy w zakresie przekroczenia mocy umownej.

Wróć do