Event

„Game changer” w projekcie ustawy o PPK rząd pozbawia pracodawców wyboru między PPE i PPK

Po 7 miesiącach prac, konsultacji i uzgodnień projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) rząd niespodziewanie przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy radykalnie różny do wersji, która była przedmiotem konsultacji społecznych i akceptacji większości członków RDS.

 

Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez rząd, zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK dla pracodawców prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) będzie przysługiwało tylko wówczas, gdy PPE zostanie utworzone i zacznie funkcjonować w terminie do 31 grudnia 2018 r. Sama rejestracja programu w KNF zajmuje obecnie ok. 2,5 – 3 miesiące, a ponadto w drugiej połowie grudnia mamy już sezon świąteczny. W konsekwencji nawet przy podjęciu dziś decyzji o utworzeniu PPE i niezwłocznym przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych w tym celu czynności – zachodzi duże ryzyko, że uruchomienie PPE przed końcem 2018 roku może okazać się niemożliwe z przyczyn czysto obiektywnych.

 

Jeżeli projektowane przepisy nie ulegną zmianie na etapie prac parlamentarnych (czego nie sposób na tym etapie przewidzieć) pracodawcy, którzy racjonalnie podeszli do sprawi i wstrzymywali się z decyzją o utworzeniu PPE, pozostają w zasadzie bez wyboru i powinni nastawić się na PPK.

 

Ogromna większość rynku popiera ideę wprowadzenia PPK, jednak rażąco nietransparentne i nieprzewidywalne poczynania projektodawców mogą istotnie podważyć zaufanie partnerów społecznych do tego projektu.

 

Analizujemy projekt ustawy o PPK przyjęty przez rząd pod kątem dalszych istotnych rozbieżności, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie PPK i PPE.

Wróć do