Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana – raport Wolters Kluwer i komentarz Katarzyny Szczydlik

Przyszłość jest coraz bardziej złożona i niepewna. Prawnicy szukając wsparcia coraz częściej sięgają po rozwiązania Legal Tech. Future Ready Lawyer 2022 to raport Wolters Kluwer pokazujący trendy wśród prawników w Europie i USA. Raport zawiera komentarz Katarzyny Szczudlik:

Szersze wykorzystanie technologii jest nieuchronnym kierunkiem rozwoju w dobie powszechnej automatyzacji i robotyzacji gospodarki.

Pobierz raport tutaj.

Wróć do