FIZ opodatkowane CIT od 1 stycznia 2017 r. – I czytanie projektu nowelizacji ustawy o CIT | SSW Tax Alert 12-2016

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o CIT przewidującego usunięcie z ustawy zwolnienia z opodatkowania przewidzianego dla funduszy działających w reżimie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).  

Po pierwszym czytaniu projekt został skierowany do dalszych prac sejmowej komisji finansów publicznych. Z nieoficjalnych informacji publikowanych również w prasie wynika, że w toku prac w sejmowej komisji finansów publicznych ma zostać wprowadzona modyfikacja projektu ustawy, przewidująca przyznanie funduszom inwestycyjnym zamkniętym zwolnienia podatkowego w odniesieniu do:

  • odsetek,
  • dywidend,
  • innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.

Projekt zmian w wersji dotychczasowej przewidywał takie zwolnienie wyłącznie w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO). Pozostawione ma natomiast zostać opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN).

Z punktu widzenia inwestorów zasadnicze różnice pomiędzy FIZ a FIZAN dotyczą:

  • przedmiotu inwestycji – w przypadku FIZAN ograniczona jest możliwość inwestowania w aktywa publiczne, w przypadku FIZ brak takiego ograniczenia;
  • okresu wymaganego dla osiągnięcia ustawowych wymogów w zakresie dywersyfikacji aktywów w przypadku FIZAN 36 miesięcy, zaś w przypadku FIZ – 12 miesięcy. 

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny

Wróć do