Fiskus sięga po exit tax

Patrycja Goździowska, partner w SSW Pragmatic Solutions, komentuje w Rzeczpospolitej próby szerokiego interpretowania przepisów o exit tax przez organy skarbowe.

Przepisy o exit tax od samego początku budziły duże wątpliwości. Zwłaszcza dotyczące osób fizycznych i nałożenia obowiązku zapłaty podatku przy samej przeprowadzce do innego kraju, bez przeniesienia własności majątku na inny podmiot. Uważam, że to niezgodne z prawem unijnym, narusza m.in. zasadę swobodnego przepływu osób. I nie da się obronić przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Minister finansów sam to zresztą pośrednio przyznał, wydając rozporządzenie odraczające termin zapłaty podatku, co jest próbą doraźnego naprawienia tego błędu. Kolejnym, niezbędnym krokiem powinno być złagodzenie przepisów. Po to, aby uniknąć negatywnych skutków ewentualnego, niekorzystnego dla Polski, wyroku unijnego Trybunału. Pierwsze interpretacje fiskusa pokazują jednak, że nie zamierza ustępować podatnikom.

Pełna treść artykułu dostępna w dzisiejszej Rzeczpospolitej (dostęp dla zarejestrowanych subskrybentów).

Wróć do