Filip Balcerzak prelegentem podczas seminarium arbitrażowego „Transparentność w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym”

30 maja 2014 r. Filip Balcerzak wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego i przedstawił zagadnienie wyroków arbitrażowych wydanych w sprawach inwestycyjnych w kontekście prawa dostępu do informacji publicznej.

Wróć do