Event

Filip Balcerzak prelegentem podczas konferencji „Forum Dyrektorów Administracyjnych”

29 listopada 2013 r. Filip Balcerzak wziął udział w konferencji „Forum Dyrektorów Administracyjnych” organizowanej w Warszawie przez Nowoczesną Firmę. Mec. Balcerzak przedstawił temat postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wróć do