Filip Balcerzak na unijnej liście osób uprawnionych do mianowania arbitrów oraz ekspertów w dziedzinie handlu i zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska opublikowała listę osób kwalifikujących się do powołania na arbitrów i ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD) w sporach dwustronnych na mocy umów handlowych UE z państwami trzecimi. Komisja Europejska może wybrać tych arbitrów, którzy zostaną wyznaczeni do konkretnych sporów lub zaproponowani Radzie Europejskiej do spisów, sądów lub trybunałów w ramach konkretnych umów.

Partner SSW, Filip Balcerzak, jest jednym z siedmiu polskich ekspertów, którzy znaleźli się na liście.

 

Wróć do