Exit tax: czy emigracyjna danina będzie barierą dla inwestycji w Polsce? – artykuł w Rzeczpospolitej z komentarzem Patrycji Goździowskiej

W poniedziałek, 3 września 2018 r., nad opracowywanym przez Ministerstwo Finansów projektem wprowadzenia podatku od przenosin biznesu za granicę (tzw. exit tax), debatowali posłowie, eksperci podatkowi i przedstawiciele organizacji gospodarczych.

Patrycja Goździowska, partner, doradca podatkowy w SSW Pragmatic Solutions i ekspert Konfederacji Lewiatan, po raz kolejny podkreślała, że nieprecyzyjność języka i naprędce formułowana ustawa, mogą stać się barierą dla ekspansji polskich firm za granicę, nawet gdy ich centrale pozostaną w kraju. Wiele wątpliwości wzbudza także opodatkowanie papierów wartościowych i innych form lokacji kapitału emigrujących osób fizycznych nieprowadzących biznesu.

Czy aktywa przyszłych emerytów, zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych, również będą potraktowane jak środki w funduszach inwestycyjnych, które mają podlegać opodatkowaniu?

Więcej o wnioskach z debaty w artykule Rzeczpospolitej LINK

Wróć do