Dr Maciej Kruś prelegentem podczas konferencji „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym”

2 kwietnia 2014 r. dr Maciej Kruś wziął udział w konferencji naukowej „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym”, gdzie był współprowadzącym prezentację na temat konkursu urbanistycznego – zagadnienia, czy mógłby on być jednym z instrumentów ustalania przeznaczania terenu i warunków jego zabudowy.

Wróć do