Dr Joanna Tomaszewska oraz Tomasz Wickel dołączyli do grona Partnerów Kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Dr Joanna Tomaszewska oraz Mec. Tomasz Wickel dotychczas obejmowali w SSW stanowiska Senior Associates. Z dniem 1 marca 2014 roku dołączyli do grona Partnerów, zwiększając tym samym ich liczbę w SSW do dziewięciu prawników.

Dr Joanna Tomaszewska, radca prawny, zajmuje się rozwijaniem w ramach SSW  praktyki własności intelektualnej, w tym ochrony danych osobowych.

Właśnie zagadnienia prawa ochrony danych osobowych, nowych technologii i komunikacji elektronicznej, prawa mediów i reklamy oraz prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie praw autorskich, to główne specjalizacje Joanny. Ma doświadczenie w pracy dla klientów polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych w odniesieniu do projektów realizowanych w różnych sektorach gospodarki. Joanna jest członkiem International Association of Privacy Professionals i częstym prelegentem w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych.

Mec. Tomasz Wickel, radca prawny, uczestniczy w rozbudowie praktyki podatkowej oraz obszaru związanego z optymalizacją podatkową w SSW.

Tomasz specjalizuje się w tworzeniu oraz implementacji podatkowych struktur optymalizacyjnych z wykorzystaniem planowania międzynarodowego, spółek osobowych, funduszy inwestycyjnych, fundacji. Doradza klientom indywidualnym przy tworzeniu optymalnych struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej. Posiada doświadczenie w zakresie przekształceń oraz restrukturyzacji grup kapitałowych, opodatkowania instrumentów finansowych, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowych. Członek International Fiscal Association.

Wróć do