Dr Filip Balcerzak na liście arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy KIG

Dr Filip Balcerzak, counsel w SSW Pragmatic Solutions, znalazł się na liście arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej na lata 2021-2024.

To kolejna instytucja, która doceniła jego doświadczenie w rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów gospodarczych.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo oraz prowadzenie spraw przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi (m.in. arbitraże ad hoc z miejscem postępowania w Nowym Jorku oraz Londynie). Dr Filip Balcerzak jest wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Sądu Arbitrażowego Online.

Wróć do