„DPA vs. Google on the Information Security Administrator” – artykuł dr Joanny Tomaszewskiej w newsletterze International Association of Privacy Professionals

22 kwietnia 2014 r. w newsletterze IAPP opublikowany został artykuł dr Joanny Tomaszewskiej na temat wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzającego, iż funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w spółce może pełnić konkretnie wskazana osoba fizyczna, nie zaś osoba prawna o wieloosobowej strukturze.

Wróć do