Dostęp do danych sprzedażowych na rynku platform dystrybucji gier

2020 – Nineteen Eighty-Fortnite?

Ostatnie tygodnie wakacji 2020 minęły pod znakiem początku sporu developera i wydawcy Fortnite – Epic Games oraz operatorów sklepów oferujących aplikacje przeznaczone na smartfony, takie jak Google Play czy Apple App Store. Zarzewiem sporu była próba sprzedaży wirtualnej waluty Fortnite (V-Bucks) bez pośrednictwa App Store, czy Google Play. Google i Apple pobierają prowizje (30%) za transakcje przeprowadzone na platformach aplikacji na smartfony.

Po udostępnieniu aktualizacji aplikacji Fortnite z ominięciem płatności za V-Bucks przez pośredników, Apple i Google zareagowali poprzez usunięcie Fortnite z oferty prowadzonych przez nich sklepów. Epic w odpowiedzi złożyło wnioski o zabezpieczenie roszczeń (motions for injunctive relief) o naruszenie zasad uczciwej konkurencji, zmierzające do otwarcia ekosystemu i dystrybucji aplikacji i treści na komórki z systemem Android i iOS.

Jak modelować komórkową dystrybucję gier i przedmiotów on-line?

Oczywiście, najlepiej mieć swoją platformę dystrybucji treści – tak jak GOG, Epic Games Store, uPlay, etc. Środowisko Android dopuszcza prowadzenie innych sklepów z aplikacjami (np. Samsung, Huawei). Problem z grami na komórkach jest taki, że mało kto pobiera aplikacje spoza platformy sprzedażowej Google i Apple. Epic sam próbował wypuścić Fortnite poza Google Play, jednak w kwietniu 2020 przywrócił dystrybucję Fortnite w sklepie Google.

Czas pokaże czy powództwa Epic Games doprowadzą do otwarcia środowisk systemów operacyjnych, tak jak miało to miejsce na przełomie tysiącleci po postępowaniach w US i UE przeciwko praktykom ograniczającym konkurencję przez dystrybucję przez Microsoft przeglądarki internetowej Internet Explorer.

Co jednak jeśli już teraz wydawca/developer gier dystrybuowanych na Android, iOS, Steam, Epic Games Store chce mieć dostęp do danych pozwalających mu na lepsze modelowanie dystrybucji, bez konieczności otwierania własnego store-front?
12 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (tzw. rozporządzenie dot. P2B – usług platform to business). Umożliwiają one wydawcom/developerom uzyskanie dostępu do informacji platform m.in. o:

  • głównych parametrach plasowania, czyli przyznawania określonej widoczności lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania na platformach sprzedaży – w tym gdy główne parametry obejmują możliwość wywierania wpływu na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie;
  • powodach zmiany kolejności plasowania;
  • opisów wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania;
  • wymogach dotyczących uzasadniania faktu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego;
  • czy dostawca usług pośrednictwa internetowego ma dostęp do danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają;
  • czy użytkownik biznesowy ma dostęp do danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z usług pośrednictwa internetowego lub, które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego.

Brak wykonania tych obowiązków przez platformy handlowe może być przedmiotem skarg przedsiębiorców – w ramach systemu rozpatrywania skarg platformy, wyspecjalizowanej mediacji, albo powództwa, np. związanego z czynem nieuczciwej konkurencji.

Jak możemy pomóc?

Prawnicy zespołu IP/TMT pomagają zarówno operatorom platform handlowych w wywiązaniu się z wymogów rozporządzenia P2B, jak i w wykonywaniu praw przedsiębiorców zamieszczających swoje produkty/usługi na platformach handlowych.

Wróć do