Dopłaty za czerwiec z kłopotami – komentarz Pawła Wyrębka w dodatku dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej

Art. 15gg specustawy o COVID-19 umożliwia pracodawcy ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżania wymiaru czasu pracy. Wnioski o dofinansowanie z tarczy 4.0. można składać od 24 czerwca.

Powyższy przepis uwzględnia dofinansowanie do wynagrodzeń za okresy miesięczne. Pojawia się zatem pytanie: czy dotacja może być na cały ten miesiąc?

Problem z przyjmowaniem wniosków stał się zauważalny w wielu urzędach wojewódzkich. W przypadku dofinansowania z art. 15g (do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżką etatu) – przedsiębiorca składając wniosek, nie ma możliwości wyboru daty, od kiedy wynagrodzenie będzie dofinansowane. Ten składany w czerwcu – automatycznie dotyczy całego tego miesiąca.

Nasz ekspert Paweł Wyrębek w dodatku dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej podsumowuje:

Jeżeli są interpretacje, wedle których obowiązywanie przepisów tarczy jedynie przez część miesiąca uniemożliwia przyznanie dofinansowania za taki niepełny miesiąc obowiązywania ustawy, to podobnych problemów można spodziewać się także w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie z art. 15g składanych za wrzesień. Uważam jednak, że w tym przypadku taka interpretacja będzie nieuzasadniona.

Cały artykuł z komentarzami Pawła Wyrębka: LINK

Wróć do