Event

Dominik Strzałkowski prelegentem podczas seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania”

Dnia 6 września 2016 roku w Warszawie odbyło się seminarium PSEW (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) zatytułowane „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania”. W ramach seminarium Dominik Strzałkowski wygłosił prelekcję pod tytułem "Klastry energetyczne i instalacje hybrydowe – zarys nowych instytucji, szanse dla uczestników i wyzwania dla legislatorów".

Wróć do