Dominik Strzałkowski i Barbara Koźbiał prelegentami na warsztatach „Umowy na rynku energetycznym i gazowym na gruncie nowego prawa energetycznego i istniejących problemów”

12 czerwca 2014 r. Dominik Strzałkowski i Barbara Koźbiał wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez MM Conferences, ich prelekcja dotyczyła przejścia z umowy kompleksowej na umowy rozdzielone.

Wróć do