Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP nawet przez 6 miesięcy? Paweł Wyrębek komentuje dla “Dziennika Gazety Prawnej”

Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadziła możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypłat pracowników ze środków FGŚP także w przypadku pracowników nieobjętych obniżonym wymiarem czasu pracy ani przestojem ekonomicznym.

Przepisy nie są jednak jednoznaczne – czy z pomocy tej będą mogli również skorzystać pracodawcy, którzy już wcześniej uzyskali wsparcie na podstawie art. 15g Tarczy Antykryzysowej? Ministerstwo Pracy stoi na stanowisku, że nie. Prawnicy są innego zdania.

Ostateczne brzmienie art. 15gg sugeruje, że wsparcie ze środków FGŚP jest niezależne od tego udzielanego dotychczas z tego samego funduszu na podstawie art. 15g specustawy o COVID-19. ‒ Uzasadnienia do projektu ustawy oraz do poprawek senackich pozwalają domniemywać tylko tyle, że autorzy art. 15gg i poprawek do niego niekoniecznie przewidzieli wszystkie skutki nowej regulacji. – twierdzi Paweł Wyrębek.

Cały artykuł z komentarzami Pawła Wyrębka można przeczytać TUTAJ

Wróć do