Czy wiesz czym jest nowe e-Privacy? – artykuł dr Joanny Tomaszewskiej oraz Piotra Sosny

Czym jest nowe ePrivacy?

ePrivacy to uproszczona nazwa unijnego rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, którego projekt został udostępniony na początku 2017 r.

ePrivacy ma uzupełniać i uszczegóławiać RODO w zakresie danych osobowych w Internecie. Podobnie jak RODO, ePrivacy ma być stosowane na terenie całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., mimo że jego ostateczna treść nie jest jeszcze znana.

Projekt zakłada fundamentalną zmianę reguł działania branży reklamowej w Internecie przez zmianę sposobu wykorzystywania tzw. ciasteczek (cookies).

Dotychczasowe przepisy zawarte w dyrektywie o łączności elektronicznej oraz przepisach ją wdrażających, w tym Prawie telekomunikacyjnym, pozwalały np. na profilowanie użytkowników Internetu poprzez zapisywanie na ich urządzeniach plików cookies, o ile użytkownicy byli o tym poinformowani i wyrazili na to zgodę  również za pomocą ustawień przeglądarki. W praktyce za zgodę uznawano już samo korzystanie ze strony internetowej, o ile użytkownikowi wyświetlono komunikat o przetwarzaniu ciasteczek.

ePrivacy w zaproponowanym kształcie zakłada drastyczne ograniczenie możliwości profilowania użytkowników m.in. poprzez nałożenie na twórców aplikacji oraz przeglądarek internetowych obowiązku zapewnienia domyślnych ustawień zapewniających użytkownikom jak największą prywatność. Dopiero samodzielna czynność użytkownika polegająca na zmianie ustawień mogłaby umożliwić ich profilowanie.

Projekt zakłada także, że w przypadku sprzedaży produktu lub usługi, przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać uzyskany od klienta adres e-mail dla celów marketingu bezpośredniego jedynie wówczas, gdy klient będzie miał możliwość wyrażenia – bezpłatnie i w łatwy sposób – sprzeciwu wobec otrzymywania materiałów reklamowych.

Ponadto ePrivacy zakłada, że w razie wykonywania połączeń w ramach marketingu bezpośredniego, konieczne będzie podanie identyfikatora linii, pod którą można się skontaktować z oferującym swe produkty lub usługi lub podanie konkretnego kodu lub prefiksu umożlwiającego rozpoznanie, że połączenie jest połączeniem marketingowym.

Większa ochrona wynikająca z ePrivacy będzie obejmowała nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne. Naruszenie przepisów ePrivacy będzie wiązało się z ryzykiem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, analogicznej jak przewidzianej w RODO (nawet do 20.000.000 EUR lub do 4% całkowitego rocznego obrotu).

Treść ePrivacy dostępna jest TUTAJ.

Obserwuj nasz profil, aby dowiedzieć się o dalszych pracach nad rozporządzeniem ePrivacy.

dr Joanna Tomaszewska – Partner, Radca prawny

Piot Sosna – Associate, Radca prawny

Wróć do