„Częściowy zwrot wkładu do spółki jawnej a PIT” – artykuł w Rzeczpospolitej z komentarzem Przemysława Szabata

13 sierpnia 2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł analizujący najnowszy wyrok WSA w Gliwicach, który stwierdza, że środki pieniężne, które ma otrzymać wspólnik z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną nie mogą być kwalifikowane do przychodów z praw majątkowych. Wyrok komentuje Przemysław Szabat.

Wróć do