Czas na audyt umów terminowych

W listopadzie 2018 r. upłyną 33 miesiące od daty wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy zmieniającej reguły zawierania, obowiązywania w czasie i wypowiadania terminowych umów o pracę (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1220).

Z upływem powyższego okresu istotna część umów terminowych może ulec przekształceniu w umowy na czas nieokreślony.

Zespół praktyki prawa pracy SSW Pragmatic Solutions prowadzi audyty umów terminowych oraz opracowuje i wdraża odpowiednie procedury bezpiecznego wypowiadania tego rodzaju umów, zabezpieczając pracodawców przed opisanymi wyżej ryzykami.

Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do pobrania publikacji.

Wróć do