Co oznacza „Made in Russia” dla właścicieli praw własności intelektualnej?

Co oznacza „Made in Russia” dla właścicieli praw własności intelektualnej? Jakub Kubalski z Mateuszem Hyżym zastanawiają się nad ustanowieniem równoległego świata IP w Rosji, potencjalnym przenikaniem podrabianych towarów do UE oraz potrzebą uwzględnienia tego faktu przez marki w ich egzekwowaniu IP.

Broszura w języku angielskim – pdf.

Tagi:

Wróć do