„Błąd ustawodawcy nie ma wpływu na zwolnienie” – artykuł w Rzeczpospolitej z komentarzem eksperckim Przemysława Szabata

15 września 2014 r. w Rzeczpospolitej opublikowany został artykuł na temat wyroku NSA na temat rozliczenia CIT przez zakład opieki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie w komentuje na łamach gazety Przemysław Szabat.

Wróć do