Beata Krokos o MDR w Rzeczpospolitej

Beata Krokos, adwokat i doradca podatkowy 

„Należy docenić inicjatywę Ministerstwa Finansów w wyjaśnianiu przepisów budzących wątpliwości przedsiębiorców. Jednak objaśnienia nie powinny zastępować jasnego i przejrzystego prawa. Skoro pojawiło się tak dużo praktycznych wątpliwości ze stosowaniem przepisów o ujawnianiu schematów podatkowych, to należałoby pomyśleć również o poprawieniu przepisów, a nie tylko tworzeniu kolejnych objaśnień. Wprawdzie objaśnienia dają podatnikowi pewną ochronę,  nie są jednak powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, do których muszą stosować się organy skarbowe. Mimo wydania objaśnień wciąż są też wątpliwości co do procedury składania informacji, a także zakresu podmiotów zobowiązanych do ich składania.”

Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Wróć do