Banki zgłoszą fiskusowi częste transakcje firm prowadzących handel elektroniczny. Komentarz Roberta Jaszczuka dla prawo.pl

Ministerstwo Finansów informuje, że w przepisach o VAT pojawi się nowe narzędzie do ścigania nadużyć, tym razem w odniesieniu do e-handlu międzynarodowego. Banki będą musiały informować fiskusa o przypadkach, gdy ten sam odbiorca otrzymuje ponad 25 płatności w ciągu kwartału. Ma to być element dalszego udoskonalania i uszczelniania systemu VAT w tej sferze. 

Ustawodawca argumentuje te plany tym, że państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie uzyskać od osób trzecich, np. dostawców usług płatniczych, informacji niezbędnych do kontroli transgranicznych dostaw towarów i świadczenia usług objętych VAT, zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów dotyczących VAT e-commerce i rozwiązania problemu oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce. Planowane zmiany ustawy o VAT będą dotyczyły przede wszystkim banków i innych instytucji płatniczych; chodzi o transakcje przede wszystkim ze sfery e-commerce, którą obsługują.  

Nasz ekspert, Partner w Zespole Podatkowym Robert Jaszczuk, skomentował nadchodzącą zmianę przepisów dla portalu prawo.pl. 

„Taka rozbudowa narzędzi do monitorowania handlu międzynarodowego i dalszego uszczelniania podatku VAT o te oparte o instytucje płatnicze wydaje się być dobrym kierunkiem. Zwraca on [Robert Jaszczuk] uwagę, że obowiązujący od 1 lipca 2021 r. nowy model rozliczania VAT od e-commerce w Unii Europejskiej przyniosła znaczący wpływ z tego podatku pobieranego od sprzedawców wysyłkowych. – Pojawiły się obawy, że duża część sprzedaży wysyłkowej realizowanej przez zagraniczne podmioty przed 1 lipca 2021 r. nie było w ogóle rejestrowanej w krajach konsumpcji. – zauważa ekspert”

Zachęcamy do lektury całego artykułu.

Wróć do