Event

Artykuł Michała Bagłaja w najnowszym numerze dwumiesięcznika Zamawiający

W najnowszym numerze Dwumiesięcznika Zamawiający ukazał się artykuł Michała Bagłaja – adwokata, Partnera w praktyce Działu Zamówień Publicznych SSW Pragmatic Solutions – dotyczący prognozy wpływu ustawy o jawności życia publicznego na system zamówień publicznych okiem kontrolującego.

W artykule omówiono projekt ustawy o jawności życia publicznego z perspektywy zamówieniowej. Jest to akt prawny, który oddziałuje na wiele różnych uregulowań i aspektów życia w sektorze publicznym. Ustawa zawiera także przepisy nowelizujące szereg istotnych regulacji Prawa zamówień publicznych. W przeważającej większości nowe przepisy mają charakter dość rygorystyczny z punktu widzenia wykonawców. Już teraz warto zatem poznać ich treść oraz konsekwencje jakie mogą wiązać się z ich stosowaniem.  

Zachęcamy do lektury!

Wróć do