Artykuł Michała Bagłaja o ustawie o jawności życia publicznego w Biuletynie Górniczym

Jakie dotychczasowe regulacje ustaw ma zastąpić ustawa o jawności życia publicznego? Czy wiesz jakie są główne założenia ustawy? Przed jakimi wyzwaniami staną osoby zarządzające przedsiębiorstwami?

Na te i inne pytania odpowie Michał Bagłaj – adwokat, Partner w dziale praktyki Zamówień Publicznych SSW Pragmatic Solutions – w artykule o ustawie o jawności życia publicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z sektora górniczego.

Zachęcamy do lektury!

Wróć do