ARKTYKA – SSW członkiem społeczności APPLICATE

Mamy przyjemność poinformować, że Kancelaria SSW została członkiem społeczności APPLICATE (akronim od: the Advanced Prediction in Polar regions and beyond: Modelling, observing system design and LInkages associated with a Changing Arctic ClimaTE).

Projekt ten, z budżetem 8 mln euro, ze środków unijnego programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020, poświęcony jest badaniu sposobów poprawy przewidywania pogody i klimatu w obliczu gwałtownych zmian zachodzących w rejonie Arktyki. Jego oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w listopadzie 2016 roku, natomiast spotkanie inauguracyjne miało miejsce w lutym 2017 r. Projekt będzie prowadzony przez okres czterech lat. Podstawowym celem jest stworzenie udoskonalonych zdolności przewidywania dzięki wspólnym staraniom naukowców z wyższych uczelni, instytutów badawczych i ośrodków prognostycznych, w tym ekspertów z dziedziny przewidywania pogody i klimatu oraz dystrybucji prognoz. W programie APPLICATE położony będzie również silny nacisk na zaangażowanie użytkowników i działania związane z rozpowszechnianiem informacji, w tym aktywny udział użytkowników końcowych oraz wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji i dystrybucji informacji.

SSW uczestniczy w programie APPLICATE jako zewnętrzny partner – członek tzw. „User Group” (UG) tj. ciała doradczego reprezentującego stakeholderów z sektora prywatnego oraz publicznego.  Członkowie UG będą adresatami informacji o statusie projektu, w tym o jego postępach lub rezultatach. Zadaniem UG jest z kolei przekazanie APPLICATE uwag i sugestii z perspektywy potencjalnych beneficjentów generowanych przez program rezultatów (np. czy rezultaty mają dla stakeholderów znaczenie, co do sposobu ich prezentacji). Celem podstawowym jest zatem maksymalizacja wymiany wiedzy oraz pozyskanie feedback’u,  który ukierunkuje niektóre aspekty badań w ramach APPLICATE.

Gwałtowne zmiany klimatyczne w obszarze Arktyki będą miały wpływ na klimat i pogodę na terenie całej Półkuli Północnej. Zmiany te niewątpliwie mogą otworzyć nowe możliwości biznesowe lub istotnie wpłynąć na prowadzoną już działalność gospodarczą w obszarze oddziaływania. Wiedza o statusie oraz kształcie prac nad mechanizmami przewidywania powinna zatem być cenna – z perspektywy średnio i długookresowego planowania gospodarczego, w szczególności dla następujących interesariuszy:

  • firm zaangażowanych w żeglugę arktyczną, a także globalnych koncernów żeglugowych,
  • branży ubezpieczeniowej – zagadnienia związane z International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)​,
  • koncernów wydobywczych,
  • banków lub przedsiębiorstw inwestycyjnych zaangażowanych wcześniej w tematach arktycznych,
  • w umiarkowanych szerokościach geograficznych: również przedsiębiorców z branży energetycznej (obracających energią; operatorów systemów przesyłowych, właścicieli / inwestorów farm wiatrowych), przedsiębiorców związanych z rolnictwem (np. uprawa winorośli). 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem takowych informacji lub alertów, uprzejmie prosimy o informację zwrotną do mec. Jakuba Jędrzejewskiego, na adres e-mail . Będziemy również wdzięczni za wskazanie danych osób kontaktowych z Państwa strony.

Wróć do