Event

Anna Turek prelegentką na konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. oraz było poświęcone wyzwaniom, jakie stoją przed polskimi uczelniami w dobie nowych technologii oraz szybko następujących przemian społeczno-gospodarczych. Na konferencji poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące budowy strategii rozwoju w szkolnictwie wyższym, budowania systemu komunikacji wizualnej uczelni, czy też e-learningu. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele uczelni z całej Polski.

Mec. Anna Turek z kancelarii SSW poprowadziła na konferencji wykład poświęcony bezpieczeństwu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki sektora szkolnictwa wyższego w świetle nowego unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które będzie stosowane począwszy od 25 maja 2018 roku.

Wróć do