Anna Piotrowska prelegentką podczas konferencji „Ustawa Węglowodorowa. Rozpoznawanie oraz wydobywanie gazu i ropy w Polsce”

21 maja 2014 r. Anna Piotrowska wzięła udział w konferencji organizowanej przez Andventure Consulting i poprowadziła prelekcję na temat nowego modelu koncesji na rozpoznanie i wydobywanie węglowodorów.

Wróć do