Anna Piotrowska prelegentką podczas konferencji „Paliwa z odpadów. Alternatywne paliwa – perspektywy rynku”

25 marca 2014 r. Anna Piotrowska wzięła udział w konferencji „Paliwa z odpadów. Alternatywne paliwa – perspektywy rynku” zorganizowanej przez Abrys w Poznaniu. Jej prelekcja znalazła się w sesji otwierającej to wydarzenie, a dotyczyła przyszłości rynku paliw z odpadów na tle uregulowań prawnych oraz praktycznych aspektów prawnych utraty statusu odpadu. Wśród uczestników konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska.

Wróć do