„Amber Gold do likwidacji, czy będą problemy z odzyskaniem pieniędzy?” – artykuł w portalu Onet.Biznes.pl z wypowiedziami eksperckimi Pawła Mardasa

W dniu 13 sierpnia 2012 r. w portalu Onet.Biznes.pl opublikowany został artykuł na temat likwidacji Amber Gold. W materiale pojawiają się wypowiedzi eksperckie Mec. Pawła Mardasa, który wyjaśnia różnicę między likwidacją a upadłością likwidacyjną.

Wróć do