Renewable Energy Arbitration – Quo Vadis? Implications of the Spanish Saga for International Investment Law

Najnowsza książka Filipa Balcerzaka jest już dostępna.

Jego książka omawia aktualne wyzwania, przed którymi stoi międzynarodowe prawo inwestycyjne i arbitraż traktatowy w sektorze energii odnawialnej. Odnosi się do takich pytań jak:

  • jakie fakty doprowadziły do bezprecedensowej liczby arbitraży wniesionych przeciwko Hiszpanii,
  • czy orzeczenia arbitrażowe wydane przeciwko Hiszpanii mają wpływ na przyszłe postępowania wszczęte przeciwko innym państwom, oraz
  • jakie podstawy prawne w prawie międzynarodowym służą, lub mogą potencjalnie służyć, jako podstawa roszczeń inwestorów w sektorze energii odnawialnej.

Autor przedstawia krytyczny wgląd w ogólnie obowiązujące wnioski na przyszłość: zarówno dla osób orzekających w sporach dotyczących energii odnawialnej, jak i dla decydentów politycznych.

Książkę można pobrać za darmo tutaj, w otwartym dostępie.

 

Wróć do