Event

31. otwarta konferencja ITF: Prawa człowieka w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

Trybunały inwestycyjne najczęściej nie uwzględniają ekspertów w zakresie międzynarodowych przepisów dotyczących praw człowieka, a traktaty inwestycyjne zazwyczaj milczą w kwestiach praw człowieka. Prowadzi to do niespójnych decyzji naruszających prawa człowieka, prawa do regulowania państw przyjmujących, a także kwestionowania pewności prawnej.

Aby poruszyć te kwestie, w Londynie 26 października 2018 r. zwołano 31. otwartą konferencję ITF. Zgromadzeni w ramach Forum arbitrzy, sędziowie, praktycy praca i naukowcy, będący głównie członkami ITF, omawiali kwestie dotyczące praw człowieka w międzynarodowym prawie inwestycyjnym.

Filip Balcerzak, dr LL.M., adwokat w SSW Pragmatic Solutions, wziął udział w drugim panelu poświęconemu tematowi „Konflikt jurysdykcji a równoległe postępowania”.

Kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej o konferencji, porządku obrad i mówcach – LINK.

Wróć do