Event

1. Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu, Green Gas Poland 2018 – Dominik Strzałkowski prelegentem

W dniach 11-12 września 2018 r. w Warszawie odbędzie się 1. Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu, Green Gas Poland 2018.

W ramach panelu „Jakie krajowe regulacje prawne będą miały wpływ na polską branżę biogazową i biometanową” wystąpi z prelekcją Dominik Strzałkowki, partner w SSW Pragmatic Solutions.

Konferencja jest nową, rozszerzoną formułą Forum Biogazu, organizowanego w latach 2013-2017 przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

W trakcie wydarzenia odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje nt. innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

LINK do strony konferencji

Wróć do