Zmiana Prawa energetycznego – propozycja zapisów dotyczących Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych skierowana do konsultacji publicznych – Grzegorz Pizoń oraz dr Leszek Juchniewicz komentują propozycję nowych rozwiązań prawnych.

Z zawartego w nowelizacji Prawa energetycznego rozwiązania obejmującego wprowadzenie zamkniętych systemów dystrybucyjnych do prawa krajowego skorzystać będą mogły zarówno zakłady przemysłowe posiadające koncesję na prowadzenie działalności dystrybucyjnej, operatorzy świadczący usługi na terenie obiektów handlowych czy w ramach szeroko rozumianych miejsc świadczenia usług wspólnych, ale również przedstawiciele energetyki zawodowej (w szczególności w przypadku wyznaczenia tych podmiotów do pełnienia roli dystrybutora na cudzej infrastrukturze).

ZSD – jaki system dystrybucyjny uzyska status systemu zamkniętego? Jakie korzyści wiążą się z uznaniem, że dany system posiada zamknięty charakter? Czy to już cały katalog obowiązków regulacyjnych których stosowanie zostanie ograniczone w stosunku do operatorów w systemach zamkniętych?

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu na stronie CIRE.PL – LINK.

Wróć do