Zuzanna specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie ochrony konsumentów oraz prawie umów handlowych. Wspiera zespół Competition w doradztwie zarówno przedsiębiorcom krajowym jak i międzynarodowym, na każdym szczeblu obrotu. W ramach praktyki prawa konkurencji przygotowuje i wdraża programy zgodności z prawem antymonopolowym, przeprowadza analizy polityk rabatowych i cenowych, a także bierze udział w postępowaniach przed organami antymonopolowymi. W ramach wsparcia klientów przy zawieraniu umów weryfikuje i przygotowuje modelowe umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń (sankcje, pandemie). W zakresie prawa ochrony konsumentów posiada doświadczenie w projektowaniu oraz opiniowaniu wzorców umów lub regulaminów oraz komunikacji z konsumentami.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Bieżące doradztwo na rzecz Bito Polska, dostawcy innowacyjnych rozwiązań magazynowych, w zakresie opracowania projektów umów handlowych z kluczowymi kontrahentami i dostawcami
  • Weryfikacja regulaminów konkursów, akcji promocyjnych i marketingowych dla polskiej spółki jednego ze światowych liderów w dziedzinie produkcji elektroniki i usług IT
  • Doradztwo na rzecz KOM-EKO w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym nabycia Econ Trade oraz jej spółki zależnej Ekopaliwa Chełm