Stephen jest dyrektorem i starszym wykładowcą w British Law Centre, wspólnym przedsięwzięciu zorganizowanym przez Juris Angliae Scientia, organizacja charytatywna stworzona przez wykładowców z University of Cambridge i mająca swoją siedzibę na wydziale prawa tego uniwersytetu.

Jest Prezesem fundacji Institute of Advanced Legal Skills. Fundacja organizuje i implementuje różne projekty doskonalenia zawodowego dla prawników – m.in. projekty międzynarodowe i współfinansowane przez UE i fundusz V4.

Uczy także przedmiotów zawodowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w tym udziela wykładów na temat angielskiego systemu prawnego, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego dla sędziów i prokuratorów pierwszej i drugiej instancji.

Przed rozpoczęciem pracy w SSW, był doradcą prawnym wielu międzynarodowych kancelarii w Warszawie. Pracował także w Trybunale Konstytucyjnym RP.

Jest osobą medialną i często udziela komentarzy o różnych wydarzeniach prawniczych kanałom telewizyjnym.

Wybrane doświadczenia

  • Z powodzeniem zaskarżył wyrok angielskiego sądu (English High Court) w sprawie, w której klient SSW miał być pozwany o wiele milionów US dolarów. Wynegocjował także porozumienie ze skarżącym na warunkach bardzo korzystnych dla klienta;
  • Doradzał w sprawach licznych umów, w tym w sprawie otwarcia nowego lotniska w Warszawie, w kwestiach związanych z obsługą pasażerów;
  • Doradzał w szeregu spraw korporacyjnych oraz związanych z zatrudnieniem odnośnie zwalniania członków zarządu i restrukturyzacji przodującej firmy handlowej;
  • Doradzał w sprawach związanych z prawem unijnym dotyczącym konkurencji oraz w sprawach związanych angielskim prawem dotyczącym umów w odniesieniu do ważnej umowy angielsko-polskiej na dostawę usług językowych i tłumaczeniowych.