Krzysztof specjalizuje się w cenach transferowych, w szczególności przygotowuje dokumentację cen transferowych. Zajmuje się tworzeniem analiz porównawczych w zakresie transakcji finansowych, usługowych i towarowych przy wykorzystaniu polskich i międzynarodowych baz danych. Przygotowuje lokalną dokumentację cen transferowych w oparciu o polskie przepisy oraz rekomendacje OECD. Opracowuje informację o realizowanej strategii podatkowej.

Ma również doświadczenie w kwestiach opodatkowania pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, a również w problematyce GAAR. Zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Finansów w Departamencie Systemu Podatkowego.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Inne obszary