Grzegorz doradza spółkom energetycznym oraz przedsiębiorstwom energochłonnym. W ostatnich latach, Grzegorz świadczył bieżące doradztwo prawne na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych oraz niezależnych sprzedawców energii elektrycznej i gazu. Ponadto, pomagał podejmować w bezpieczny sposób decyzje o inwestycji w odnawialne źródła energii, koordynując procesy due diligence. Grzegorz doradzał również największym w Polsce przedsiębiorstwom przemysłowym, w tym cementowniom i hutom w sprawach związanych z energią elektryczną i gazem. Klientami Grzegorza były również największe w Polsce sieci handlowe oraz właściciele i zarządcy największych w Polsce obiektów komercyjnych, w tym centrów handlowych oraz parków logistycznych.

Ponadto, Grzegorz ma bogate doświadczenie w zakresie prawnych aspektów transformacji energetycznej jednostek samorządu terytorialnego, które zdobył zapewniając obsługę prawną Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Ma również doświadczenie zdobyte w administracji publicznej tj. Urząd Regulacji Energetyki i Ministerstwo Klimatu.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży energii na podstawie wzorca EFET 
  • Udział w pracach Urzędu Regulacji Energetyki mających na celu wdrożenie form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, głównie biogazowni i elektrowni wodnych tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium) 
  • Opracowanie i wdrożenie (w zakresie aspektów prawnych) procedury zawierania umów w przedmiocie udzielenia dotacji z wykorzystaniem tzw. proceduralnych przesyłek kurierskich, co umożliwiło realizację celów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju źródeł OZE oraz wymiany źródeł ogrzewania pomimo lock-downu spowodowanego wirusem SARS-CoV-2 
  • Doradztwo na rzecz wiodącego operatora powierzchni produkcyjnych i logistycznych w zakresie udostępnienia najemcom energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terenie obiektu  
  • Doradztwo na rzecz dewelopera farm fotowoltaicznych w zakresie wykorzystania OSDn, tzn. lokalnej sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej