Damian w swojej praktyce zawodowej zajmuje się prowadzeniem postępowań cywilnych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Jego doświadczenie obejmuje także udział w postępowaniach karnych, w których reprezentuje swoich klientów przed organami ścigania oraz przed sądami karnymi. Damian ma również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży budowlanej.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo, Uniwersytet Łódzki, studia magisterskie

Języki

 • Angielski
 • Rosyjski

Wybrane doświadczenia

 • Reprezentowanie spółek kapitałowych, jako pokrzywdzonych, w postępowaniach karnych dotyczących udaremniania lub ograniczania zaspokojenie ich należności przez dłużników poprzez przenoszenie swoich składników majątkowych na inne podmioty w celu uniemożliwienia skutecznej egzekucji
 • Reprezentowanie członków zarządu spółek kapitałowych w postępowaniach karnych dotyczących działań na szkodę spółki polegających na nielegalnym wyprowadzaniu majątku
 • Reprezentowanie prokurenta znanej spółki paliwowej w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym dotyczącym zarzutu oszustwa podatkowego z wykorzystaniem znikającego podatnika (karuzela podatkowa); reprezentowanie Klienta w postępowaniu dotyczącym tymczasowego aresztowania
 • Reprezentowanie globalnej firmy doradczej w sporach prowadzonych przed polskimi sądami powszechnymi z akcjonariuszami mniejszościowymi, wynikającymi z rzekomo wadliwie wyliczonego parytetu wymiany akcji w procesie łączenia spółek z branży energetycznej (600 mln PLN)
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Reprezentowanie niemieckiej firmy ubezpieczeniowej w postępowaniach sądowych dotyczących pogwarancyjnych szkód pojazdów mechanicznych
 • Reprezentacja holenderskiego przedsiębiorstwa, działającego na rynku towarowym i handlującego m.in. ropą naftową, węglem i gazem ziemnym, w sprawie stwierdzenia wykonalności w Polsce orzeczeń sądów arbitrażowych wydanych za granicą
 • Reprezentowanie polskich spółek nieruchomościowych w ponad 30 postępowaniach sądowych dotyczących ich tytułu prawnego do nieruchomości
 • Występowanie przez sądami brytyjskimi jako ekspert z zakresu prawa polskiego w sprawach o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody doznane w wypadkach komunikacyjnych