Cezary przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania grupami kapitałowymi, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz planowania strategicznego i restrukturyzacji. W ramach Family Office pracuje nad strukturyzacją grup kapitałowych oraz fundacji rodzinnych. Przygotowuje i optymalizuje i nadzoruje struktury zarządcze. Pełni funkcje nominee director i zarządza powierzonymi obszarami działalności operacyjnej. Inicjuje i doradza podczas realizacji transakcji fuzji i przejęć, pozyskania finansowania w ramach prywatnych i publicznych emisji akcji lub instrumentów dłużnych. Odpowiada za relacje z instytucjami rynku kapitałowego, administracją publiczną, bankami, inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi.

Posiada również doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji typu green-field, relokacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał realizując transakcje na globalnych i lokalnych rynkach kapitałowych oraz zarządzając przedsiębiorstwami w Europie, obu Amerykach i Azji.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Management and Banking, Uniwersytet Bocconi, studia podyplomowe
  • Zarządzanie wartością firmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe
  • Finanse, Uniwersytet Szczeciński, studia magisterski

Języki

  • Angielski