Anna specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie handlowym. Zajmuje się obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem i negocjowaniem umów. Uczestniczy w procesach fuzji i przejęć oraz procesach reorganizacyjnych, jak również w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, JV, umów wspólników i kontraktów menedżerskich. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym przy umowach handlowych oraz przy umowach kredytów terminowych i zabezpieczeniach, zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Doradza na rzecz osób prywatnych w kwestiach prawnych związanych z rozporządzaniem majątkiem i planowaniem sukcesji.  

Dotychczasowe doświadczenie zdobyła między innymi jako prawnik wewnętrzny w oddziale zagranicznej instytucji kredytowej. Współpracowała też jako wolontariuszka z organizacjami pozarządowymi, udzielając porad prawnych osobom potrzebującym. 

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Bankowość i finanse dla prawników, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe
  • Filologia polska, Uniwersytet Warszawski, studia licencjackie
  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski
  • Rosyjski

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo korporacyjne na rzecz spółki polskiej, jako spółki przejmowanej, przy połączeniu transgranicznym ze spółką z Luksemburga 
  • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariusza w transakcji sprzedaży akcji w spółce brokerskiej na rzecz brytyjskiego pośrednika ubezpieczeniowego 
  • Doradztwo prawne w transakcji finansowania nabycia nieruchomości komercyjnych poprzez zaciągnięcie kredytu terminowego