Z KNF do SSW – Karol Rajewski nowym partnerem

Szeregi SSW Pragmatic Solutions wzmocnił właśnie nowy partner – Karol Rajewski. Jako doświadczony prawnik znający zarówno branżę finansową, jak i perspektywę regulacyjną Karol będzie rozwijał w SSW praktykę instytucji finansowych i ubezpieczeń.

Karol Rajewski, radca prawny, posiada doświadczenie zdobyte na rynku finansowym, ubezpieczeniowym i w organach nadzoru.

Przez kilkanaście lat był związany z Grupą Nationale-Nederlanden, gdzie odpowiadał za obszar prawny, zarządzania ryzykiem i compliance, zajmując stanowiska m.in. dyrektora departamentu prawnego, dyrektora pionu prawnego i zarządzania ryzykiem oraz Chief Compliance Officer.

Posiada również doświadczenie zdobyte w polskich organach nadzoru. Pełnił funkcję dyrektora departamentu prawno-licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a ostatnio piastował stanowisko p.o. dyrektora zarządzającego pionem prawno-regulacyjnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach SSW Karol Rajewski będzie rozwijał praktykę instytucji finansowych i ubezpieczeń.

Wojciech Szczepaniak, chairman i partner w SSW Pragmatic Solutions, mówi:

Karol wnosi do naszej organizacji niesłychanie ważne kompetencje. Z jednej strony świetnie zna branżę finansową, a z drugiej – sprawnie porusza się w tematyce nadzoru i compliance. Jego kompleksowa znajomość aspektów regulacyjnych w sektorze finansowym będzie zastrzykiem energii dla praktyki instytucji finansowych i ubezpieczeń w SSW, którą Karol pokieruje.

Wróć do