„Wierzyciele pod szczególną ochroną” – artykuł Szymona Okonia i Jacka Klimczaka w Dzienniku Gazeta Prawna

W dniu 27 stycznia 2011 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł Szymona Okonia i Jacka Klimczaka na temat zabezpieczeń roszczeń wierzycieli w przepisach dotyczących transgranicznego łączenia się firm.

Wróć do